Kripto paraların ödemelerde kullanılması yasaklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto paralar, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Hatta yapılan araştırmalar Türkiye’nin kripto para kullanımında Dünya’da ilk sıralarda yer aldığını gösteriyor. Hükümetin kısa zamanda büyük getiriler sağlanan kripto paralara ilişkin vergi koyma hazırlığında olduğu konuşulurken 16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme geldi.

Daha çok yasak niteliğinde olan bu düzenleme ile kripto paraların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı düzenlemesine yer verildi.

Yönetmelik ile ilk defa yasal olarak kripto varlıkların tanımı da yapıldı. Yönetmelik kapsamında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı; ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği de düzenlemeler arasında.

Bu bağlamda Bankalar 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmet sağlayıcı olarak ödeme kuruluşlarından ayrı olarak tanımlandıkları ve Yönetmelik’te sayılmadıkları için bu platformlar ile işlem yapabilir durumda olacaklardır.

Diğer bir deyişle, kripto para platformlarına para yatırarak kripto para alım satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılar artık para transferlerini sadece bankalar üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Yürütme yetkisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’na verildiği bu Yönetmelik 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Fuat
18-08-2021 13:04 gönderildi.

test 1