24 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/419, 420, 421, 422, 423)

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/08/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-119, 120, 121, 122 ve 123 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/14040 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri